Lượt xem: 22
09
Th3

Xin thiết kế của nhà người khác, tiết kiệm 1 nhưng mất 10 vì sửa nhà

Xin thiết kế của người khác tưởng để tiết kiệm nhưng sau đó liên tục phải sửa nhà – đây là câu chuyện của cặp vợ chồng sống tại...

Read More